not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lungsäcksinflammation, översikt
   
sivusto123
Lungsäcksinflammation, 40x
   
sivusto123
Lungsäcksinflammation, 200x
   
sivusto123
Lungsäcksinflammation, 400x
   

Lungsäcksinflammation

Makrofager förekommer i alvolerna intill pleura. Pilarna visar på cytomegalovirusinklusioner i kärnorna.
400x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback