not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Lungödem, översikt
   
Lungödem, 40x
   
Lungödem, 200x
   
Keuhko
   

Lungödem

Snitt av lungvävnad. Alveolerna är ställvis fyllda med ljusröd vätska (pilar). Kapillärerna i alveolväggarna är förstorade och blodfyllda. Dessutom ser man infiltration av neutrofila blodkroppar, vilket är ett tecken på lunginflammation.
H&E.