not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lungödem, översikt
   
sivusto123
Lungödem, 40x
   
sivusto123
Lungödem, 200x
   
sivusto123
Keuhko
   

Lungödem

Snitt av lunga. Alveolerna är ställvis fyllda med en ljusröd vätska. I dem finns också röda blodkroppar och makrofager (pilar). Kapillärerna i alveolväggarna är förstorade och blodfyllda. 200x. H&E.


 
 
Accessibility Feedback