not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lungödem, översikt
   
sivusto123
Lungödem, 40x
   
sivusto123
Lungödem, 200x
   
sivusto123
Keuhko
   

Lungödem

Snitt av lunga. Ställvis är alveolerna fyllda med ljusröd vätska. Makrofager och röda blodkroppar förekommer också i dem. Kapillärerna i alveolväggarna är förstorade och blodfyllda. Dessutom ser man infiltration av neutrofila blodkroppar, vilket är ett tecken på lunginflammation.
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback