not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lungödem, översikt
   
sivusto123
Lungödem, 40x
   
sivusto123
Lungödem, 200x
   
sivusto123
Keuhko
   

Lungödem

Snitt av lungvävnad. Alveolerna är ställvis fyllda med ljusröd vätska (pilar). Kapillärerna i alveolväggarna är förstorade och blodfyllda. Dessutom ser man infiltration av neutrofila blodkroppar, vilket är ett tecken på lunginflammation.
H&E.

 

 
 
Accessibility Feedback