not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Andningsorganen / Astma / Astma, översikt
bild

Astma, översikt
   
Astma, 40x
   
Astma, 200x
   
Keuhkoputki
   

Astma

I bronkens lumen förekommer slem (*), som innehåller eosinofila leukocyter och exfoliativa celler från det cylindriska ytepitelet. Mängden slemavgivande körtlar i submukosan har ökat (pilar) och de glatta muskelcellerna i bronkens vägg har ökat i storlek dvs hypertroferat (pilspets).
H&E.