not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Astma, översikt
   
sivusto123
Astma, 40x
   
sivusto123
Astma, 200x
   
sivusto123
Keuhkoputki
   

Astma

I bronkens lumen ser man slem, som innehåller eosinofila leukocyter och exfoliativa celler från det cylindriska ytepitelet. Slemmet och cellerna bildar runda strukturer, s.k. Curschmans spiraler (*). Basalmembranen under ytepitelet är förtjockad. I submukosan finns inflammatorisk vävnad. De glatta muskelcellerna i bronkens vägg är förstorade (hypertrofi) (#).
40x H&E.


 
 
Accessibility Feedback