not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Astma, översikt
   
sivusto123
Astma, 40x
   
sivusto123
Astma, 200x
   
sivusto123
Keuhkoputki
   

Astma

Basalmembranen under ytepitelet i bronken är förtjockad. I submukosan finns inflammatorisk vävnad, speciellt eosinofila leukocyter (ring). De glatta muskelcellerna i bronkväggen är förstorade (#) (hypertrofi).
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback