not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Ostig nekros, översikt
   
Ostig nekros, 40x
   
Ostig nekros, 100x
   
Ostig nekros, 200x
   
Imusolmuke
   

Ostig nekros, juustokoulio

I kanten av stora nekroser och inom mindre granulomatösa inflammationer förekommer rikligt med epiteloidceller (pilspetsar), som färgas ljust och har långsmala kärnor. Pilen visar en flerkärnig Lanhgerhans jättecell, i vilken de många kärnorna radats längs cellens periferi.
200x, H&E.