fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Basofil degeneration, översikt
   
sivusto123
Basofil degeneration, 100x
   
sivusto123
Iho
   

Basofil degeneration, basofiilinen rappeutuminen

Med basofil degeneration förstås den process där kollagen ersätts med en icke fibrillär, basofil massa. Basofil degeneration uppkommer framför allt om huden utsätts för stark ultraviolett strålning. Det elastiska kollagenet förstörs och ersätts med en homogen massa, som färgas starkt med hematoxylin. Man talar om solariedegeneration.


 

 
 
Accessibility Feedback