fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Fettinfiltration, översikt
   
sivusto123
Fettinfiltration, 40x
   
sivusto123
Fettinfiltrering, 200x
   
sivusto123
Sydänlihas
   

Fettinfiltration, rasvainflitraatio

Med fettinfiltration förstås bildning av fettvävnad på ställen där det normalt inte hör hemma. Övervikt kan leda till fettinfiltration. Fettinfiltration skiljer sig från fettdegeneration i och med att det är fråga om bildning av fulltutvecklad fettvävnad mellan de normala vävnaderna, inte inlagring i vävnadernas celler.

 

 
 
Accessibility Feedback