not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Ostig nekros, översikt
   
sivusto123
Ostig nekros, 40x
   
sivusto123
Ostig nekros, 100x
   
sivusto123
Ostig nekros, 200x
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Ostig nekros, juustokoulio

I kanten av stora nekroser och inom mindre granulomatösa inflammationer förekommer rikligt med epiteloidceller (pilspetsar), som färgas ljust och har långsmala kärnor. Pilen visar en flerkärnig Lanhgerhans jättecell, i vilken de många kärnorna radats längs cellens periferi.
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback