not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Ostig nekros, översikt
   
sivusto123
Ostig nekros, 40x
   
sivusto123
Ostig nekros, 100x
   
sivusto123
Ostig nekros, 200x
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Ostig nekros, juustokuolio

Lymfkörtel med stora nekrotiska områden (stjärnor) omgivna av med granulomatös inflammation. Den inflammatoriskt förändrade vävnaden innehåller större och mindre härdar, granulom, som består av epiteloidceller och flerkärninga jätteceller. Epiteloidcellerna, som är modifierade makrofager, liknar epitelceller. De har stora, ljusa "blåsiga" kärnor och rikligt med ljust cytoplasma. Cellgränserna är ej distinkta. Dessutom syns flerkärninga Langerhans jätteceller (pilar), med kärnorna liggande som halvmånar i cellernas utkant.
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback