fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Förkalkning, kalkkituminen, calcification

Med förkalkning förstås att kalciumsalter anlagras mellan cellerna. Kalciumsalter i vävnaderna påträffas i metastaser, ifall organismen är hyperkalcemisk. Vid t. ex. hyperparatyroidism dvs då bisköldkörtlarna är alltför aktiva, uppkommer hyperkalcemi, vilket leder till att kalk faller ut i artärer och inre organ, framför allt i njurarna.

Dystrofisk förkalkning är en annan typ av förkalkning. Då är det fråga om lokala förändringar, där kalk faller ut i vävnaderna.

 

 
 
Accessibility Feedback