not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Ostig nekros, översikt
   
sivusto123
Ostig nekros, 40x
   
sivusto123
Ostig nekros, 100x
   
sivusto123
Ostig nekros, 200x
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Ostig nekros

Översikt av lymfkörtel med stora nekrotiska områden (stjärnor). De nekrotiska områdena omges av  granulomatös inflammation (pilar) och Langerhans jätteceller (pilspetsar). För att konstatera tuberkulos krävs färgning med Ziehl-Neelsens eller Rhodamin-Auramins metoder. Med dessa metoder blir de syratåliga stavarna synliga.
H&E.


 
 
Accessibility Feedback