fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Förvätskningsnekros, översikt
   
sivusto123
Förvätskningsnekros, 20x
   
sivusto123
Förvätskningnekros, 100x
   
sivusto123
Förvätskningnekros, 400x
   
sivusto123
Isoaivot
   

Förvätskningsnekros, liukenemiskuolio

Förvätskningsnekros eller kollivationsnekros innebär en snabb enzymatisk nedbrytning av den döda vävnaden. I stället för ett fastare område bildas en uppmjukningshärd. Förvätskningsnekroser uppstår till följd av syrebrist och förekommer t.ex. i hjärnan. Som en följd av detta uppstår ett område med vätskefylla blåsor.

Abscess är också en sorts förvätskningnekros.

 

 
 
Accessibility Feedback