not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Ostig nekros, översikt
   
sivusto123
Ostig nekros, 40x
   
sivusto123
Ostig nekros, 100x
   
sivusto123
Ostig nekros, 200x
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Ostig nekros, juustokuolio

Lymfkörtel med ostig nekros (stjärna) i vars utkant ljust färgade epiteloidceller förekommer. Dessutom ses en flerkärning Langerhans jättecell (pil) med kärnorna placerade perifert i form av en halvmåne.
100x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback