not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Sår, översikt
   
sivusto123
Sår, 20x
   
sivusto123
Sår, 100x
   
sivusto123
Sår, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Sår

Snitt från huden. Huden täcks av ett tjockt flerskiktat keratiniserat epitel. Pilen visar ett sår, runt vilket granulocyter samlats (stjärna). Ytterst finns fibrinet, som färgats rött i denna H&E färgning.

 
 
Accessibility Feedback