not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Sår, översikt
   
sivusto123
Sår, 20x
   
sivusto123
Sår, 100x
   
sivusto123
Sår, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Sår, haava,

Snitt från huden. Pilspetsarna visar fibrin blandat med granulocyter och rester av kärnor.
I yttre kanten har fibrinet torkat (övre pilspetsen). I och med torkningen blir fibrinet acidofilt och lilafärgat. Fibrinet, som ligger innanför, är rosafärgat (nedre pilspetsen).
200x, H&E.
 

 
 
Accessibility Feedback