not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Sår, översikt
   
sivusto123
Sår, 20x
   
sivusto123
Sår, 100x
   
sivusto123
Sår, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Sår, haava

Snitt från huden. Bilden visar ett sår med stora mängden granulocyter (stjärna).
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback