not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Granulationsvävnad, översikt
   
sivusto123
Granulationsvävnad, 40x
   
sivusto123
Granulationsvävnad, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Granulationsvävnad

Snitt från hud med sår och ödem. Bilden visar den rikliga förekomsten av blodkärl, fibroblaster (pilspetsar) och inflammatoriska celler (stjärnor). Neutrofila och eosinofila granulocyter, plasma celler och lymfocyter förekommer i den inflammatoriska vävnaden.
200x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback