not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Granulationsvävnad, översikt
   
sivusto123
Granulationsvävnad, 40x
   
sivusto123
Granulationsvävnad, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Granulationsvävnad, granulaatiokudos, granulation tissue


Snitt från huden. Bilden visar ett sår (pil) i epidermis och tydlig granulom vävnad (stjärnor)
H&E.

 
 
Accessibility Feedback