not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Granulationsvävnad, översikt
   
sivusto123
Granulationsvävnad, 40x
   
sivusto123
Granulationsvävnad, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Granulationsvävnad

Snitt från hud med sår och granulom vävnad. I granulomet har mängden blodkärl ökat (pilar). Dessutom har mängden fibroblaster och inflammatoriska celler ökat. Neutrofila och eosinofila granulocyter, plasmaceller och lymfocyter bildar den inflammatoriska vävnaden.
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback