not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Inflammation / Fibroblast / Granulationsvävnad, 40x
bild

Granulationsvävnad, översikt
   
Granulationsvävnad, 40x
   
Granulationsvävnad, 200x
   
Iho
   

Granulationsvävnad

Snitt från hud med sår och granulom vävnad. I granulomet har mängden blodkärl ökat (pilar). Dessutom har mängden fibroblaster och inflammatoriska celler ökat. Neutrofila och eosinofila granulocyter, plasmaceller och lymfocyter bildar den inflammatoriska vävnaden.
40x, H&E.