not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Sår, översikt
   
Sår, 20x
   
Sår, 100x
   
Sår, 200x
   
Iho
   

Sår, haava

Snitt från huden. Huden täcks av ett tjockt flerskiktat keratiniserat epitel. Pilen visar ett sår, runt vilket granulocyter samlats. Ytterst finns fibrin blandat med inflammatoriska celler och rester av kärnor. I läderhuden har ärrbildning skett.
20x, H&E.