not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Sår, översikt
   
Sår, 20x
   
Sår, 100x
   
Sår, 200x
   
Iho
   

Sår, haava

Snitt från huden. Bilden visar ett sår med stora mängden granulocyter (stjärna).
100x, H&E.