not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Andningsorganen / Dammlunga / Asbestos / Asbestos, översikt
bild

Asbestos, översikt
   
Asbestos, 40x
   
Asbestos, 200x
   
Asbestos, 400x
   
Keuhko
   

Asbestos

Snitt från lunga. En del av alvolerna är förstorade (pilspets). Med större förstoring kan man se asbestpartiklar i kärnorna och kolpigment i makrofagerna.
H&E.