not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Asbestos, översikt
   
Asbestos, 40x
   
Asbestos, 200x
   
Asbestos, 400x
   
Keuhko
   

Asbestos

Snitt från lunga. Pärlband av brunfärgade asbestpartiklar eller asbestkroppar syns (pilar). Makrofagerna har fagocyterat dem. Dessutom ser man mörkfärgat kolpigment (pilspetsar) i makrofagerna.
400x, H&E.