not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Asbestos, översikt
   
sivusto123
Asbestos, 40x
   
sivusto123
Asbestos, 200x
   
sivusto123
Asbestos, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Asbestos

Snitt från lunga. Pilarna visar på brunfärgade asbestpartiklar eller asbestkroppar. Makrofagerna har fagocyterat dem. Dessutom ser man jätteceller (ring).
200x, H&E. 

 
 
Accessibility Feedback