en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Asbestos, översikt
   
Asbestos, 40x
   
Asbestos, 200x
   
Asbestos, 400x
   
Keuhko
   

Asbestos

Asbest kan förkomma i olika kristallina former. I Finland är antofyllit och krokidolitasbest de vanligaste. Vid asbestos förekommer vissa speciella kännetecknen såsom en pågående fibros i olika delar av lungan.

Makroskopiskt kan man konstatera förtjockad pleura och svårartat emfysem. Asbestos är klart kopplat till bronkialcancer och det mer sällsynta mesoteliomet. Riskens storlek beror på typen av asbestkristaller och exponeringens längd.