fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Alkiokerrosten muodostuminen

Mesenkymaalisia soluja työntyy sitten hypoblastien muodostamaan alkion alkeisendodermiin, jossa ne syrjäyttävät hypoblastit ja muodostavat lopullisen endodermin. Endodermin ja ektodermin väliin vaeltavat mesenkymaaliset solut puolestaan muodostavat alkion mesodermin. Mesenkymaalisten solujen siirtyessä alkeisuurteeseen niiden muoto muuttuu siten, että niitä kutsutaan pullosoluiksi. Tätä epiblastisolujen kääntymistä epiblastin ja hypoblastin sisään, jonka tuloksena syntyy mesodermi, kutsutaan tuppeutumiseksi (invaginaatio).

 
 
Saavutettavuusseloste