fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

Alkiokerrosten muodostuminen

Kun alkeisjuoste pitenee solujen lisääntyessä sen takaosassa, sen etuosaan kehittyy alkeissilmu puoliväliin alkiokiekkoa. Samaan aikaan muodostuu kapea alkeisuurre alkeisjuosteen kohdalle, ja alkeissilmun keskelle alkeiskuoppa. Ensimmäiset alkeisjuosteen kautta kulkeneet mesodermin solut vaeltavat alkion ulkopuoliselle alueelle, missä ne erilaistuvat muodostaen ruskuaispussiin verisaarekkeita. Mesenkymaalisia soluja työntyy sitten hypoblastien muodostamaan alkion alkeisendodermiin, jossa ne syrjäyttävät hypoblastit ja muodostavat lopullisen endodermin. Endodermin ja ektodermin väliin vaeltavat mesenkymaaliset solut puolestaan muodostavat alkion mesodermin. Epiblastit, jotka eivät liiku alkeisuurteeseen, muodostavat alkion ektodermin.


 
 
Saavutettavuusseloste