fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Virtsaneritys polku Virtsanmuodostus
taso 2

Virtsanmuodostus

Virtsanerityksen säätely

Munuaisten autoregulaatio säilyttää suodattumisnopeuden lähes muuttumattomana vaikka verenpaine muuttuisikin. Autoregulaatio kohdistuu glomerulusten tuojasuonen halkaisijan säätelyyn sen seinämässä olevien lihassyiden avulla. Verenpaineen noustessa tuojasuonen seinämän lihassyyt supistuvat siten, että veren virtaus glomerulukseen pysyy ennallaan. Verenpaineen laskiessa lihassyyt veltostuvat ja putken läpimitta kasvaa.

Virtsan koostumusta ja määrää säädellään munuaistubuluksessa takaisinimeytymisen ja aktiivisen erityksen avulla. Reniini-angiotensiini-aldosteroni järjestelmä on tärkeässä osassa vesi- ja elektrolyyttitasapainon säätelyssä. Tämä järjestelmä säätelee aivolisäkkeen takalohkon aldosteronin eritystä. Aldosteroni lisää natriumin ja veden reabsorptiota distaalisessa tubuluksessa ja kokoojaputkissa.

 
 
Saavutettavuusseloste