fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Verisuonten rakenne

Valtimoiden ja laskimoiden seinämät muodostuvat kolmesta kerroksesta, jotka ovat verisuonen sisältä päin lueteltuina endoteelin verhoama sisäkalvo (tunica intima), sidekudoksesta ja sileistä lihassoluista muodostunut keskikalvo (tunica media) ja sidekudoksinen ulkokalvo (tunica adventitia).

 

Tunica intimassa, voidaan erottaa kolme rakenteellista kerrosta: yksikerroksinen levyepiteelisolujen muodostama endoteeli, tyvikalvo sekä löyhän sidekudoksen muodostama subendoteelikerros. Suurten valtimoiden subendoteelikerroksessa voidaan lisäksi erottaa elastisten säikeiden muodostama kalvokerros (engl. internal elastic lamina), joka erottaa tunica intiman tunica mediasta.

 

Verisuonten keskikerros tunica media rakentuu pääasiallisesti poikittaisesta sileästä lihaskudoksesta, joka on valtimoiden seinämissä hyvinkin paksu verrattuna laskimoihin. Tunica media ulottuu ulompaan elastiinia sisältävään kerrokseen, (engl. external elastic lamina), joka erottaa sen tunica adventitiasta.

 

Verisuonten uloin kerros tunica adventitia on sidekudosta, joka koostuu pitkittäisistä kollageenisäikeistä sekä elastisista säikeistä. Tämä kerros liittää verisuonet niitä ympäröivään löyhään sidekudokseen. Tunica adventitia on suhteellisen paksu laskimoissa, joissa se muodostaa suurimman osan suonen seinämää. Suurten valtimoiden ja laskimoiden tunica adventitia sisältää lisäksi verisuoniverkoston, vasa vasorumin, joka kuljettaa verta itse suonille. Verisuonten seinämien sileiden lihassolujen supistelua säätelevä autonomisten hermosäikeiden muodostama nervi vascularis sijoittuu tähän kerrokseen.
 
 
Saavutettavuusseloste