fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Korva polku Sisäkorva
taso 1

Sisäkorva eli auris interna, inneröra

Sisäkorva sisältää sekä tasapaino- että kuuloelimen pääte-elimet. Tasapainoelimen pääte-elimen muodostavat luusokkelon (labyrinthus osseus) sisällä oleva kalvosokkelo (labyrinthus membranaceus). Kalvosokkelo käsittää pyöreän rakkulan (sacculus), soikean rakkulan (utriculus), jälkimmäiseen yhteydessä olevat kolme kaaritiehyttä (ductus semicicularis) ja edelliseen yhteydessä olevan simpukkatiehyeen (ductus cochlearis). Jokaisessa kaaritiehyeessä on avartuma (ampullae) sen kiinittymiskohdassa soikeaan rakkulaan.

Pyöreä ja soikea rakkula sisältävät aistielinrakenteita (macula saccula ja utricula), jotka välittävät ärsykkeitä lineaarisesta kiihtyvyydestä sekä pään asennosta painovoimaan nähden. Kaaritiehyeiden aistielinrakenteet (crista ampullaris) välittävät puolestaan ärsykkeitä pään kiertoliikkestä.

Kuuloelimen pääte-elimen rakenteet ovat simpukan (cochlea) sisällä, joita ovat perilymfaa sisältävä eteiskäytävä (scala vestibuli), kierreaukko (helicotrema), kuulokäytävä (scala tympani) ja näiden välissä sijaitseva endolymfaa sisältävä simpukkatiehyt (scala media). Simpukkatiehyssä sijaitsee kuuloaistin pääte-elin eli Cortin elin (organum Corti).  

Yleiskuva sisäkorvasta. H&E.

1 = helicotrema
2 = scala vestibuli
3 = scala tympani
4 = kaarikäytä, jossa crista ampullaris
5 = ohimoluu
6 = kuulohermo

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste