not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Njurmärg
   
sivusto123
Njurmärg, 2
   

Njure, munuainen, kidney, renBild av njure från människa. H&E.

Ct = samlingsrör (collecting ducts) i märgen. Dessa kanaler har kubiskt till cylindriskt epitel. 
I dem flyter den färdiga s.k. sekundära urinen mot urinledarna.


 
 
Accessibility Feedback