not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Växtanatomi polku Blomma polku Tvärsnitt av blomma, 2-hjärtblandsväxt
bild

sivusto123
Tvärsnitt av blomma, 2-hjärtblandsväxt
   
sivusto123
Tvärsnitt av blomma, 1-hjärtbladsväxt
   
sivusto123
Ståndare
   
sivusto123
Pollenkorn
   

Tvärsnitt av blomma

1. foderblad
2. kronblad
3. ståndare
4. ståndarknapp med pollen
5. ledningsstråle
6. pistill

 
 
Accessibility Feedback