fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Hengitys
taso 1

sivusto123
Hengitys
   

Yleistä hengityselimistä

Hengitysteissä tapahtuu kaasujen vaihto, hajujen aistiminen ja äänen muodostus.
Hengitystiet voidaan jakaa kahteen osaan: 
  1. Konduktiivinen eli johtava osa alkaa nenästä ja päättyy bronkkioleihin. Se toimii ilmatienä ja osallistuu hengitysilman kostutukseen, puhdistamiseen ja lämmitykseen.
  2. Respiratoriseen eli kaasuja vaihtavaan osaan kuuluvat alveolipussit ja alveolit. Niissä tapahtuu kaasujenvaihto.

Hengitysteiden johtavaa osaa verhoaa respiratorinen epiteeli. Epiteeli on monirivistä eli valekerrostunutta. Epiteelin pinnalla on värekarvoja. Johtavan osan haarautuessa pienempiin haaroihin värekarvojen määrä pienenee ja epiteeli madaltuu muuttuen lopulta yhdenkertaiseksi.
Respiratorisessa epiteelissä on useamman tyyppisiä soluja:
  1. Värekarvalliset lieriöepiteelisolut ovat päätyyppi. Soluissa on noin 300 värekarvaa / solu
  2. Pikarisolut erittävät limaa epiteelin pinnalle.
  3. Harjasolut (brush cell) sisältävät mikrovillukset, mutta eivät värekarvoja. Niissä on afferentteja hermopäätteitä basaalipinnalla eli solut toimivat sensorisina soluina.
  4. Basaalisolut kykenevät erilaistumaan muiksi solutyypeiksi.
  5. Pienet granulaarisolut kuuluvat ns. DNES- järjestelmään (diffuusi neuroendokriinen systeemi). Solut säätelevät paikallisesti mukoosin ja seroosin liman eritystä
Epiteelin alla on lamina propria. Siellä voidan havaita mm. mukoosisia ja seröösisiä rauhasia, yksittäisiä leukosyyttejä, imukeräsiä.  
 
Saavutettavuusseloste