not available fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Epitel / Körtelepitel / Sammansatta tubulära körtlar
bild

Sammansatta tubulära körtlar

De sammansatta tubulära körtlarna består av förgrenade tubulära ändstycken. Brunners körtlar i tolvfingertarmen och tungans slemkörtlar är sammansatta tubulära körtlar.