fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober polku Virus polku Virus struktur
klass 3

Virus struktur

Mantelvirus  

Mantelförsedda virus kan vara både helikala och ikosahedrala. Deras kapsid skyddas av ett lipiddubbelmembran (mantel), som härstammar från värdcellens membraner. Mantelförsedda virus fogas vanligen ihop i närheten av värdcellens membraner såsom intill cellmembranet eller cellens inre membraner, t.ex. Golgiapparaten eller i kärnan (herpesvirus). De frigörs från värdcellen genom knoppning (eng. budding) genom membranen, varvid nukleokapsiden kommer att omges av en skyddande lipidmantel. Sammanfogningen av virus och knoppningen kan ske samtidigt eller efter varandra. 

 

Trots att lipidmanteln härstammar från värdcellen så omvandlar virus mantelns proteinuppsättning, detta för att möjliggöra identifiering av värdcellens ytreceptormolekyler. Mantelproteinerna kan vara transmembranproteiner eller matrixproteiner, med hjälp av vilka lipidmanteln fäster vid virus proteinskal. Tranmembranproteinerna indelas i yttre glukoproteiner, som svarar för indentifieringen av receptorer och deras bindning, och transportproteiner (t.ex. jonkanaler), med hjälp av vilka virus förmår reglera membranens permeabilitet. 

 

Mångformiga virus  


Det finns virus som varken är helikala eller ikosahedrala. Hit hör bl.a. Poxviridae-, Reoviridae- och Baculoviridaevirusgrupperna samt dessutom vissa bakteriofager (bl.a. Caudovirales). Mångformiga virus kan bestå av många olika proteinlager (bl.a. Reovividae) eller många olika strukturella enheter (t.ex. bakteriofag T4), som fogas ihop till en viruspartikel. Virus mantel kan också bestå av många lager och komma från t.ex. ER-membraner (poxvirus).

Vissa mångformiga virus förekommer olika former under infektionens olika faser. Sålunda bildar insektbaculovirus av släktet Nucleopolyhedro- och Granulovirus s.k. occlusionkroppar (eng. occusion bodies) i slutet av infektionsfasen. Dessa frigörs från de döda insekterna hamnar ut i miljön. OD-virus (occlusion derived virus = ODV), som finns inne i occlusionskropparna, omges av ett proteinmatrix (polyhedrinin), vilket skyddar dem från den farliga omgivningen. Nya insektvärdar äter occlusionskropparna, varvid ODV frigörs i insektlarvens mittarm. ODV infekterar tarmens epitelceller, vilket leder till att BV-partiklar (budded virus particles) uppstår, förökas och sprids som en systemisk infektion från en cell till en annan i värddjuret.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback