not available fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida / Mikrober / Virus / Patogenes / Zoonooser förorsakade av virus
klass 2

Zoonooser förorsakade av virus

 

 

Med begreppet zoonoos förstås sjukdomar som smittar från djur till människa. Sjukdomarna kan förorsakas av både bakterier, virus och parasiter.

 

Virus-zoonooser är bl.a. sorkfeber (Puumala-virus), mul och klöv-sjuka (rhinovirus), rabies (rabiesvirus), Kumlingesjuka och Pogasta sjuka (arbovirus) SARS (severe acute respiratory syndrome, koronavirus), hemorragisk feber, som förorsakas av Ebola-virus, och sannolikt också vissa infuensavirustyper. Zoonooser kan spridas från en sympomfri bärare till en människa direkt via sekret från djur eller djurprodukter. Ofta tjänar olika insekter och fästingar som vektorer.