fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober polku Virus polku Patogenes polku Zoonooser förorsakade av virus
klass 2

Zoonooser förorsakade av virus

 

 

Med begreppet zoonoos förstås sjukdomar som smittar från djur till människa. Sjukdomarna kan förorsakas av både bakterier, virus och parasiter.

 

Virus-zoonooser är bl.a. sorkfeber (Puumala-virus), mul och klöv-sjuka (rhinovirus), rabies (rabiesvirus), Kumlingesjuka och Pogasta sjuka (arbovirus) SARS (severe acute respiratory syndrome, koronavirus), hemorragisk feber, som förorsakas av Ebola-virus, och sannolikt också vissa infuensavirustyper. Zoonooser kan spridas från en sympomfri bärare till en människa direkt via sekret från djur eller djurprodukter. Ofta tjänar olika insekter och fästingar som vektorer.

 

 

 
 
Accessibility Feedback