not available se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Anti-kroppar

På grund av att varje antikropp är specifik för en viss antigen måste organismen kunna producera mycket stora mängder olika antikroppar. Immunoglobulinernas konstanta regioner kodas av C-gener och deras variabla regioner av V-gener. I genomet finns många tiotals olika V-gener men endast ett fåtal C-gener. V- och C-generna förenas under immuncellernas mognadsfas genom s.k. somatisk rekombination, vilket ger upphov till många olika kombinationer. Därefter bildar enskilda immunceller cellkloner, som producerar endast en typ immunoglobuliner.

Olika immunoglobuliner har olika biologiska egenskaper och produktionen av dem varierar beroende på när antigenen påträffats. Några dagar efter att en antigen presenterats påträffas antikroppar av klass IgM i blodet, sedan följer IgG- och IgE-antikropparna. Ca 80 % av människans immunoglobuliner hör till IgG-klassen. De uppträder vanligen vid sekundära infektioner. Mellan 10 och 15 % av immunoglobulinerna hör till IgA-klassen. De förekommer i sekret från tarm och mjölkkörtlar. IgD-immunoglobuliner (< 1 %) förekommer på ytan av B-immunoceller. IgE-immunoglobulinerna (< 0,01 %) förekommer på ytan av basofila granulocyter och mastceller.

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback