not available se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Anti-kroppar

Antikroppsmolekylens antigen-bindande specificitet bestäms av sekvenserna i "armarnas" variabla antigen bindande regioner. Den enskilda IgG-molekylens antigen bindande region bestäms av molekylens tredimensionella struktur och de variabla regionerna på både de tunga och de lätta kedjorna, vilka är sinsemellan identiska.

På både de tunga och de lätta kedjornas variabla regioner finns tre mindre områden (hypervariable regions, hv-områden), där aminosyrorna varierar extra mycket. Dessa regioner påverkar i synnerhet den antigen bindande regionens tredimensionella struktur. Detta innebär att olika antikroppar kan binda till olikformade antigenmolekyler. 

Den tredimensionella strukturen hos antikropparnas antigen bindande regioner är komplementär till specifika områden på antigenen - den s.k. epitopen. På grund av att antikroppen och antigenen passar exakt in i varandra är deras bindning ganska stark, trots att den byggs upp av närmast svaga bindningar. De tunga kedjorna i antikropparna bildar flexibla "gångjärnsområden", som gör det möjligt att samtidigt binda till två olika antigenmolekyler eller alternativt binda till olika epitoper på samma antigen.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback