fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
Endocytos
   

Penetration

Så fort som viruset har fästs vid cellens ytreceptorer startar penetrationen. Penetrationen är en energikrävande process, som kan ske endast i metaboliskt aktiva celler.

Mekanismen, som viruset använder för penetrationen är beroende av:
1. virusets struktur,
2. värdcellens struktur 
3. ytreceptorernas struktur.
Virus som infekterar bakterier (dvs bakteriofager) gör det på ett helt annat sätt än virus som infekterar djurceller. Bakterier har en stark cellvägg och det betyder vanligen att endast bakteriofagens genom slipper in i värdcellen. Största delen av bakteriofagernas skalproteiner blir kvar på värdcellens yta. Djurvirus tränger vanligen helt och hållet in i värdcellen.

När det gäller de mantelförsedda virusens penetration kan den ske genom att manteln och cellmembranet eller någon av cellens inre membraner sammansmälter. Efter detta frigörs virus nukleokapsid i cytoplasma. Speciella fusionsprotein är härvid aktiva. De är ofta pH-beroende. Många virus använder sig av endocytos vid penetrationen. Detta gäller både mantelförsedda virus och sådana som saknar mantel. Vid frigörelsen från endosomer sker närmast en s.k. uncoating. Detta innebär att mantelvirusen förlorar sin mantel och viruskapsiden frigörs i cytoplasmat. Processen är ofta pH-beroende. Endosomernas sura innehåll leder till att fusionsproteinerna i virus aktiveras.

Via endocytos får virus en möjlighet att kommma långt i i värdcellen. Dessutom blir inga virusproteiner kvar på värdcellens yta, som immunförsvaret skulle kunna identifiera. Penetration genom endocytos är därför fördelaktigt för virus.

 

 

 
 
Accessibility Feedback