fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Endocytos

Cellen tar upp material från sin utsida genom att bilda fördjupningar i cellmembranet, som sedan avsnörs i form av små blåsor in i cytoplasmat.
Med begreppet fagocytos förstås intag av fasta partiklar.
Med begreppet endocytos förstås intag av vätskor och däri lösta ämnen.
Både fagocytos och endocytos kan ske via specifika receptorer. Icke specifik endocytos kallas pinocytos.

Endast ett fåtal celler har förmåga till fagocytos. Endocytos sker i så gott som alla eukaryota celler. Oftast är endocytosblåsorna så små att man kan se dem endast med elektron-mikroskop. Detta fenomen kallas mikropinocytos. Å andra sidan förekommer i celler, som transporterar vätskor, endocytosblåsor med en diameter av ända upp till 1 µm. I vissa celler såsom kapillärernas endotelceller transporteras endocytosblåsorna genom cellen - från den ena sidan till den andra - där de avges vid de olika ytorna. Detta kallas transcytos.

Olika typer av endocytos:
1. Klatrinmedierad endocytos är den vanligaste typen av endocytos.
2. Makropinocytos
3. Endocytos med kaveoler
4. Endocytos med hjälp av lipidflottor
Översätt bilden: FAGOCYTOS; MAKROPINOCYTOS, KAVEOLER, KLATRINMEDIERAD ENDOCYTOS

 
 
Accessibility Feedback