fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Cancer

För att cancer skall uppstå behövs ofta flera förändringar i cellen: 

1. Cellerna frigörs från den normala tillväxtregleringen

proto-onkogener aktiveras  

tumorsuppressorgener nedregleras

telomeras aktiveras 

2. Apoptosen förhindras   

aktiveringen av apoptosgenerna inhiberas 

överproduktion av apoptos-inhiberande faktorer 

3. Angiogenesen startar   

VEGF-gener (vascular endothelial growth factor) aktiveras

4. Cellinvasionen inleds 

förändrigar sker i generna för cellernas vidfästning   

metalloproteinas-gener i intercellulär matrix aktiveras

 
 
Accessibility Feedback