fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Satelliter

 

Satelliter indelas i två grupper:
1. Satellitvirus
2. Virusoider

Satelliter kan inte föröka sig självständigt inne i en cell. För att de skall kunna fullfölja en replikationscykel bör värdcellen samtidigt vara infekterad av ett s.k. helper virus. Sålunda kräver AAV (adeno-associated virus) för sin replikation närvaro av ett adenovirus.

Virusoider infekterar växtceller men hjälp av helper växtvirus. På grund av att virusoidernas genom är mycket litet (200-400 nt långt och cirkulärt ssRNA) kan de inte koda egna proteiner utan är beroende av proteiner från helper virus. Äver förökningen som sker i cytoplasma är beroende av helper virus. 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback