fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Proteinerna
   
sivusto123
Transkriptionen
   

Proteinsyntesen

Proteinsyntesen är den mest komplicerade av alla biosynteser. I de eukaryota cellernas proteinsyntes deltar ett hundratal olika proteiner (ribosomala proteiner, proteiner som aktiverar aminosyror, proteiner som reglerar polypeptidsyntesens början, fortgång och slut och enzymer, som omvandlar de nybildade proteinerna) samt ett tiotal RNA-molekyler. Proteinsyntesen använder upp till ca 90 % av den energi, som cellen använder för alla sina syntesreaktioner.

Cellerna producerar proteiner utgående från information i generna.

Vid transkriptionen översätts genernas kod till messenger-RNA-molekyler (mRNA). Polypeptidkedjan syntetiseras på ribosomerna utgående från informationen i mRNA. De rätta aminosyrorna kopplas efter varandra till en lång polymer. Polypeptidkedjan omvandlas till det färdiga proteinet i och med att det får sin tredimensionella struktur (chaperoner är verksamma härvid) och efter att vissa posttranslationella förändringar skett (t. ex. sockermolekyler tillförts).
Översätt bild: transkription; translation; polypeptidkedja; protein 

 

 

 
 
Accessibility Feedback