fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Proteinerna

Proteinerna är kväverika organiska föreningar, som är absolut nödvändiga för alla levande organismer. Proteinerna har många olika uppgifter i cellerna och deras kemiska egenskaper är mångsidiga.

Proteiner är stora makromolekyler. Deras molekylvikt varierar mellan 30,000 och 500,000 Da. De är mångsidiga både till form och struktur. Proteinerna byggs upp av en eller flera molekylkedjor, s.k. polypeptider. Polypeptider byggs upp av aminosyror, som är kovalent bundna till varandra. Bilden till höger visar en tredimensionell molekylmodell av ett enzym.

I proteinerna, som kan består av hundratals aminosyror, förekommer endast 22 olika aminosyror. Dessa aminosyror kallas essentiella aminosyror. Vid sidan av dessa essentiella aminosyror används några andra aminosyror för andra ändamål i cellen.

 

 
 
Accessibility Feedback