fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Post-embeddning

Post-embedding är en teknik där man lokaliserar antigenen i celler eller vävnader, som bäddats in i inbäddningsmedium. Immunofärgningen görs på färdiga tunnsnitt på griddar. Nackdelen med denna metod är att antigeniciteten delvis gått förlorad på grund av den behandling som provet genomgått (fixering, dehydrering, och inbädddning). Å andra sidan är antigenerna lättare att nå på tunnsnittens yta och inte som vid pre-embedding inne i vävnadsblocket. Ibland etsar man dessutom tunnsnitten med väteperoxid för att blotta flera antigener.


På grund av att antigener lätt denatureras vid post-embedding försöker man undvika fixering med osmiumtetroxid. Av samma anledning bör man välja rätt typ av inbäddningsmedium.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback